Matematika, intenzivní jednodenní kurz k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

 

Matematika NA POSLEDNÍ CHVÍLI pro 9. ročník ZŠ, březen 2019

V měsíci březnu 2019 proběhnou vždy v sobotu dopoledne 9,00-12,00 hod. tříhodinové intenzivní učební bloky pro žáky, kteří jdou k přijímacím zkouškám z 9. ročníku ZŠ. 

 

TERMÍNY a TÉMATA:

9. března 2019, téma: výpočty v rovinných útvarech – Pythagorova věta, úhly

 

16. března 2019, téma: lineární rovnice s jednou neznámou, slovní úlohy řešené rovnicí

 

23. března 2019, téma: geometrické úlohy

 

Cena 450,- Kč 

Přihlášení: buď telefonicky, nebo sms zprávou na t.č.: 776 649500

S sebou: rýsovací pomůcky, psací potřeby, nelinkovaný sešit na výpočty, rysy a poznámky