MATEMATIKA – kurz k přijímacím zk. na SŠ

MATEMATIKA VE VRÁNĚ PO ŠKOLE

Aktualizovaný rozvrh na školní rok 2019/2020, 2. pololetí

 Termíny přijímacích zkoušek 2019/2020: 

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020,
b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020

 

 

Pondělí

 

Úterý

(14. ledna – 31. března)

15.00 – 16.30 hod.

Matematika, 9. ročník 

 

 

16.45 -18.15 hod.

Matematika, 9. ročník

 

Středa

(15. ledna – 1. dubna 2020)

16.45 – 18.15 hod.

Matematika, 9. ročník

Čtvrtek

 

 

 

 

Kurzy matematiky jsou určeny pro žáky 7. a  9. ročníku ZŠ, kteří se chystají v tomto školním roce k přijímacím zkouškám na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Účelem kurzu je utřídění a opakování vědomostí a dovedností, které žáci získali během výuky v ZŠ a které je nutné znát a ovládat k přijímacím zkouškám. Součástí kurzu je plnění cvičných testů, aby žáci i rodiče dostávali zpětnou vazbu o stupni nabytých znalostí. 

Žáci v průběhu konání kurzu dostávají pravidelné domácí úkoly zaměřené na učivo, které bylo probráno v aktuální hodině kurzu. Splnění domácích úkolů doporučujeme, ale není povinné. Jejich kontrola je zpětnou vazbou pochopení a porozumění učiva.

 

Výhody kurzu matematiky ve Vráně po škole:

  • kurzy vedou zkušené pedagožky s mnohaletou pedagogickou praxí, paní učitelky berou vedení kurzů jako výzvu, učení je baví
  • žáci navštěvující naše kurzy jsou velmi dobře připravení k PZ, a úspěšně se dostávají na jimi vybrané střední školy

  • max. počet účastníků je 6 žáků (7. a 9. ročník), což zaručuje, přestože se jedná o skupinovou výuku, individuální přístup pedagoga
  • žáci dostávají během kurzu materiály s podobně koncipovanými úlohami, jaké se vyskytují v testech Cermat
  • kurz vytvoří u Vašich dětí systém a řád při přípravě k PZ z matematiky
  • klimatizovaná učebna, pěkné a klidné a neprašné prostředí
  • 1 vyučovací jednotka=2 vyučovací hodiny, tzn. trvá 90 minut
  • každá hodina kurzu má předem dané téma a cíl, paní učitelky však (díky malému počtu účastníků v kurzu) aktivně reagují i na aktuální požadavky dětí v kurzu (písemná práce ve škole, nepochopení právě probíraného učiva ve škole..)
  • součástí kurzů jsou v každém pololetí jedny „přijímačky nanečisto“ (vždy v pátky nebo v soboty) z českého jazyka
  • …a hlavně: Děti k nám chodí rády:)))!

 

 

7. a 9. ročník (max. 6 žáků ve skupině)

11 lekcí po 90 minutách, každý týden dvě vyučovací hodiny matematiky (celkem 22 vyučovacích hodin), 3120.- Kč/2. pololetí

Pozor: Objem učiva, obzvláště v matematice (celý 9. ročník se ještě probírá nové učivo), je velký. Kurz je koncipován tak, že v 1. pololetí se probere a zopakuje část učiva ZŠ, ve 2. pololetí další část učiva ZŠ + konečné „dolaďování“. Ideál (ale ne povinnost) tedy je, pokud Vaše děti absolvují kurzy 1. i 2. pololetí.

Pomůcky: velký nelinkovaný sešit, psací a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko), fix

Do kurzu je možné se přihlásit i během školního roku (v případě nenaplněného kurzu), cena za kurz bude snížena o částku, kdy Vaše dítě ještě nebylo účastníkem kurzu.