MATEMATIKA – kurz k přijímacím zk. na SŠ

MATEMATIKA VE VRÁNĚ PO ŠKOLE

Aktualizovaný rozvrh na školní rok 2018/2019, 2. pololetí

 Termíny přijímacích zkoušek 2018/2019: 1. termín 12. dubna 2019 (pátek), 2. termín 15. dubna 2019 (pondělí)

 

 

Pondělí

(14.1. – 1. 4. 2019)

18. 00-19.40 hod.

Matematika, 9. ročník

6 volných míst, nový kurz

Úterý

(15.1. – 2.4. 2019)

16.30 – 18.10 hod.

Matematika, 9. ročník 

1 volné místo, pokračování stávajícího kurzu 

 

18.10 – 19.50 hod.

Matematika, 9. ročník

6 volných míst, nový kurz

Středa

(16.1. – 3.4. 2019)

16.10-17.40 hod

Matematika, 9. ročník

obsazeno

 

17.45- 19.15 hod

Matematika, 9. ročník

obsazeno

Pátek

(18.1. – 5.4. 2019)

 

14.30 -16.10

Matematika, 9. ročník

pro žáky s SPU

 

 

Kurzy matematiky jsou určeny pro žáky 9. ročníku ZŠ, kteří se chystají v tomto školním roce k přijímacím zkouškám na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou.

Účelem kurzu je utřídění a opakování vědomostí a dovedností, které žáci získali během výuky v ZŠ a které je nutné znát a ovládat k přijímacím zkouškám. Součástí kurzu je plnění cvičných testů, aby žáci i rodiče dostávali zpětnou vazbu o stupni nabytých znalostí. 

Žáci v průběhu konání kurzu dostávají pravidelné domácí úkoly zaměřené na učivo, které bylo probráno v aktuální hodině kurzu. Splnění domácích úkolů doporučujeme, ale není povinné. Jejich kontrola je zpětnou vazbou pochopení a porozumění učiva.

 

Výhody kurzu matematiky ve Vráně po škole:

  • kurzy vedou zkušené pedagožky s mnohaletou pedagogickou praxí 
  • max. počet účastníků je 6 žáků (9. ročník), což zaručuje, přestože se jedná o skupinovou výuku, individuální přístup pedagoga
  • žáci dostávají během kurzu materiály s podobně koncipovanými úlohami, jaké se vyskytují v testech Cermat
  • kurz vytvoří u Vašich dětí systém a řád při přípravě k PZ z matematiky
  • klimatizovaná učebna, pěkné a klidné a neprašné prostředí
  • 1 vyučovací jednotka=2 vyučovací hodiny, tzn. trvá 90 minut (+ 10 minut přestávka)
  • každá hodina kurzu má předem dané téma a cíl, paní učitelky však (díky malému počtu účastníků v kurzu) aktivně reagují i na aktuální požadavky dětí v kurzu (písemná práce ve škole, nepochopení právě probíraného učiva ve škole..)

 

 

9. ročník

11 lekcí po 90 minutách, každý týden 1,5 hod matematiky (celkem 22 vyučovacích hodin), 3190.- Kč/1. pololetí

První pololetí výuky začíná v prvním říjnovém týdnu a končí týden před Vánocemi.

 

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (14.1. – 18.1. 2019) a končí v dubnu před PZ (1.4. – 5.4.2019) 

11 lekcí po 90 minutách, každý týden 1,5 hod. matematiky (celkem 22 vyučovacích hodin), 3190,- Kč/ 2. pololetí

 

Pozor: Objem učiva, obzvláště v matematice (celý 9. ročník se ještě probírá nové učivo), je velký. Kurz je koncipován tak, že v 1. pololetí se probere a zopakuje část učiva ZŠ, ve 2. pololetí další část učiva ZŠ + konečné „dolaďování“. Ideál (ale ne povinnost) tedy je, pokud Vaše děti absolvují kurzy 1. i 2. pololetí.

 

Pomůcky: velký nelinkovaný sešit, psací a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko), fix

Do kurzu je možné se přihlásit i během školního roku (v případě nenaplněného kurzu), cena za kurz bude snížena o částku, kdy Vaše dítě ještě nebylo účastníkem kurzu.