ČESKÝ JAZYK – kurz k přijímacím zk. na SŠ

Český jazyk ve Vráně po škole

Aktualizovaný rozvrh na školní rok 2018/2019, 2. pololetí

Termíny přijímacích zkoušek 2018/2019: 1. termín 12. dubna 2019 (pátek), 2. termín 15. dubna 2019 (pondělí) – 9. ročník

                                                                                   : 1. termín 16. dubna 2019 (úterý), 2. termín 17. dubna 2019 (středa) – 7. ročník

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro žáky 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří se chystají v tomto školním roce k přijímacím zkouškám na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Účelem kurzu je utřídění a opakování vědomostí a dovedností, které žáci získali během výuky v ZŠ a které je nutné znát a ovládat k přijímacím zkouškám. 

Vyučující učí podle svého tématického plánu tak, aby bylo potřebné učivo v kurzu znovu vysvětleno a důsledně zopakováno dle specifikace požadavků k přijímacím zkouškám. K blížícímu se termínu přijímacího řízení plní děti podobné testové úlohy, jako se objevují v testech CERMAT.

V kurzech českého jazyka opakujeme učivo mluvnice (pravopis, tvarosloví, skladba), slohu (slohové styly a útvary), literatury (literární pojmy). Každou učební jednotku doplní práce s textem (čtenářská gramotnost).

Žáci v průběhu konání kurzu dostávají pravidelné domácí úkoly zaměřené na učivo, které bylo probráno v aktuální hodině kurzu. Splnění domácích úkolů doporučujeme, ale není povinné. Jejich kontrola je zpětnou vazbou pochopení a porozumění učiva.

 

 

 

 Pondělí

(14.1. – 1. 4. 2019)

Český jazyk, doučování 6. ročník

       14.00-16.00 hod.

            obsazeno

   Český jazyk, 7. ročník

        16.10-18.10 hod.

            obsazeno

Úterý

 

 

 

 Středa

(16.1. – 3.4. 2019)

 

   Český jazyk, 9. ročník

         14.30-16.00 hod.

              obsazeno

           Český jazyk, 9. ročník

              16.15 – 18.15 hod.

                pro žáky s SPU

 

 Čtvrtek

(17.1. – 4.4. 2019)

             Český jazyk, 9. ročník

           16.00 – 18.00 hod.

                 obsazeno

Pátek 

(18.1. – 5.4. 2019))

 

         Český jazyk, 9. ročník

16.15 – 18. 15

NOVÝ KURZ OD LEDNA 2019

 

Výhody kurzu českého jazyka ve Vráně po škole:

  • kurzy vedou zkušené pedagožky s mnohaletou pedagogickou praxí 
  • max. počet účastníků je 5 žáků ( 7. ročník) a 6 žáků (9. ročník), což zaručuje, přestože se jedná o skupinovou výuku, individuální přístup pedagoga
  • žáci dostávají během kurzu materiály s podobně koncipovanými úlohami, jaké se vyskytují v testech Cermat
  • kurz vytvoří u Vašich dětí systém a řád při přípravě k PZ z českého jazyka
  • klimatizovaná učebna, pěkné a klidné a neprašné prostředí
  •  1 vyučovací jednotka pro 7. a 9. ročník – 120 min 
  • každá hodina kurzu má předem dané téma a cíl, paní učitelky však (díky malému počtu účastníků v kurzu) aktivně reagují i na aktuální požadavky dětí v kurzu (písemná práce ve škole, nepochopení právě probíraného učiva ve škole…)

 

KURZOVNÉ:

 

7. ročník

11 lekcí po 120 minutách, každý týden 2 hod. českého jazyka, 3190,- Kč / 1. pololetí

První pololetí výuky začíná v prvním říjnovém týdnu a končí týden před Vánocemi.

 

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (14.1. – 18.1. 2019) a končí v dubnu před PZ 

11 lekcí po 120 minutách, každý týden 2 hod. českého jazyka, 3190,- Kč/ 2. pololetí

 

9. ročník

11 lekcí dvouhodinovek (tzn. 120 min) českého jazyka (téměř 30 vyučovacích hodin), 3190.- Kč/1. pololetí

První pololetí výuky začíná v prvním říjnovém týdnu a končí týden před Vánocemi.

 

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (14.1. – 18.1. 2019) a končí v dubnu před PZ. 

11 lekcí dvouhodinovek (tzn. 120 min) českého jazyka ( přes 30 vyučovacích hodin), 3190,- Kč/ 2. pololetí

 

Pomůcky: velký linkovaný sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky