ČESKÝ JAZYK – kurz k přijímacím zk. na SŠ

Český jazyk ve Vráně po škole

Aktualizovaný rozvrh na školní rok 2019/2020, 2. pololetí

Termíny přijímacích zkoušek 2019/2020: 

MŠMT stanovilo ve školním roce 2019/2020 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 16. dubna 2020, 2. termín 17. dubna 2020,
b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 14. dubna 2020, 2. termín 15. dubna 2020

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro žáky 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří se chystají v tomto školním roce k přijímacím zkouškám na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Účelem kurzu je utřídění a opakování vědomostí a dovedností, které žáci získali během výuky v ZŠ a které je nutné znát a ovládat k přijímacím zkouškám. 

Vyučující učí podle svého tématického plánu tak, aby bylo potřebné učivo v kurzu znovu vysvětleno a důsledně zopakováno dle specifikace požadavků k přijímacím zkouškám. K blížícímu se termínu přijímacího řízení plní děti podobné testové úlohy, jako se objevují v testech CERMAT.

V kurzech českého jazyka opakujeme učivo mluvnice (pravopis, tvarosloví, skladba), slohu (slohové styly a útvary), literatury (literární teorie). Každou učební jednotku doplní práce s textem (čtenářská gramotnost).

Žáci v průběhu konání kurzu dostávají pravidelné domácí úkoly zaměřené na učivo, které bylo probráno v aktuální hodině kurzu. Splnění domácích úkolů doporučujeme, ale není povinné. Jejich kontrola je zpětnou vazbou pochopení a porozumění učiva.

 

 

 

 Pondělí

(13. ledna 2020 – 30. března 2020)

        Český jazyk, 9. ročník 

           15.00-16.30 hod 

   Český jazyk, 9. ročník

        16.35 – 18.05 hod

           

Úterý

 

 

 

 Středa

(15. ledna 2020 – 1. dubna 2020)

 

   Český jazyk, 9. ročník

         15.00-16.30 hod.

              

 

          

                

 

 Čtvrtek

( 16. ledna 2020 – 2. dubna 2020)

      

     Český jazyk, 9. ročník

         16.00 – 17.30 hod

Pátek 

 

 

 

Výhody kurzu českého jazyka ve Vráně po škole:

  • kurzy vedou zkušené pedagožky s mnohaletou pedagogickou praxí, které přípravu Vašich dětí berou jako výzvu, učení je baví
  • max. počet účastníků je  6 žáků (9. ročník), což zaručuje, přestože se jedná o skupinovou výuku, individuální přístup pedagoga
  • žáci dostávají během kurzu materiály s podobně koncipovanými úlohami, jaké se vyskytují v testech Cermat
  • kurz vytvoří u Vašich dětí systém a řád při přípravě k PZ z českého jazyka
  • klimatizovaná učebna, pěkné a klidné a neprašné prostředí, učebna je v blízkosti MHD (1 min. pěší chůze od zastávky tramvaje č.1)
  •  1 vyučovací jednotka pro 7. a 9. ročník – 90 min 
  • každá hodina kurzu má předem dané téma a cíl, paní učitelky však (díky malému počtu účastníků v kurzu) aktivně reagují i na aktuální požadavky dětí v kurzu (písemná práce ve škole, nepochopení právě probíraného učiva ve škole…)
  • součástí kurzů jsou v každém pololetí jedny „přijímačky nanečisto“ (vždy v pátky nebo v soboty) z českého jazyka
  • Vaše děti k nám chodí rády:)!

 

KURZOVNÉ:

9. ročník

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (13.1. – 17.1. 2020) a končí v dubnu před PZ. 

11 lekcí/ 1 lekce 90 min., 312o,- Kč/ 2. pololetí

 

Pomůcky: velký linkovaný sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky