ČESKÝ JAZYK – kurz k přijímacím zk. na SŠ

Český jazyk ve Vráně po škole

Aktualizovaný rozvrh na školní rok 2019/2020, 1. pololetí

Termíny přijímacích zkoušek 2019/2020: zatím nezveřejněno

Kurzy českého jazyka jsou určeny pro žáky 7. a 9. ročníku ZŠ, kteří se chystají v tomto školním roce k přijímacím zkouškám na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Účelem kurzu je utřídění a opakování vědomostí a dovedností, které žáci získali během výuky v ZŠ a které je nutné znát a ovládat k přijímacím zkouškám. 

Vyučující učí podle svého tématického plánu tak, aby bylo potřebné učivo v kurzu znovu vysvětleno a důsledně zopakováno dle specifikace požadavků k přijímacím zkouškám. K blížícímu se termínu přijímacího řízení plní děti podobné testové úlohy, jako se objevují v testech CERMAT.

V kurzech českého jazyka opakujeme učivo mluvnice (pravopis, tvarosloví, skladba), slohu (slohové styly a útvary), literatury (literární teorie). Každou učební jednotku doplní práce s textem (čtenářská gramotnost).

Žáci v průběhu konání kurzu dostávají pravidelné domácí úkoly zaměřené na učivo, které bylo probráno v aktuální hodině kurzu. Splnění domácích úkolů doporučujeme, ale není povinné. Jejich kontrola je zpětnou vazbou pochopení a porozumění učiva.

 

 

 

 Pondělí

(30. 9. – 16.12. 2019)

        Český jazyk, 7. ročník

            15.00 – 16.30 hod.

   Český jazyk, 9. ročník

        16.45-18.15 hod.

           

Úterý

 

 

 

 Středa

(2.10. – 18.12. 2019)

 

   Český jazyk, 9. ročník

         15.00-16.30 hod.

              

 

          

                

 

 Čtvrtek

 

      

     Český jazyk, 9. ročník

16.30 – 18.00 hod

Pátek 

 

 

 

Výhody kurzu českého jazyka ve Vráně po škole:

  • kurzy vedou zkušené pedagožky s mnohaletou pedagogickou praxí, které přípravu Vašich dětí berou jako výzvu, učení je baví
  • max. počet účastníků je 5 žáků ( 7. ročník) a 6 žáků (9. ročník), což zaručuje, přestože se jedná o skupinovou výuku, individuální přístup pedagoga
  • žáci dostávají během kurzu materiály s podobně koncipovanými úlohami, jaké se vyskytují v testech Cermat
  • kurz vytvoří u Vašich dětí systém a řád při přípravě k PZ z českého jazyka
  • klimatizovaná učebna, pěkné a klidné a neprašné prostředí, učebna je v blízkosti MHD (1 min. pěší chůze od zastávky tramvaje č.1)
  •  1 vyučovací jednotka pro 7. a 9. ročník – 90 min 
  • každá hodina kurzu má předem dané téma a cíl, paní učitelky však (díky malému počtu účastníků v kurzu) aktivně reagují i na aktuální požadavky dětí v kurzu (písemná práce ve škole, nepochopení právě probíraného učiva ve škole…)
  • součástí kurzů jsou v každém pololetí jedny „přijímačky nanečisto“ (vždy v pátky nebo v soboty) z českého jazyka
  • Vaše děti k nám chodí rády:)!

 

KURZOVNÉ:

 

7. ročník

11 lekcí po 90 minutách, každý týden 2 hod. českého jazyka, 3190,- Kč / 1. pololetí

První pololetí výuky začíná  a končí týden před Vánocemi.

 

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (14.1. – 18.1. 2019) a končí v dubnu před PZ 

11 lekcí po 120 minutách, každý týden 2 hod. českého jazyka, 3190,- Kč/ 2. pololetí

 

9. ročník

11 lekcí dvouhodinovek (tzn. 120 min) českého jazyka (téměř 30 vyučovacích hodin), 3190.- Kč/1. pololetí

První pololetí výuky začíná 30. září ( v prvním říjnovém týdnu) a končí týden před Vánocemi.

 

Na kurz z prvního pololetí navazuje kurz druhého pololetí, který začíná ve 3. lednovém týdnu (13.1. – 17.1. 2020) a končí v dubnu před PZ. 

11 lekcí dvouhodinovek českého jazyka ( přes 30 vyučovacích hodin), 3190,- Kč/ 2. pololetí

 

Pomůcky: velký linkovaný sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky